Tooted

Elementmajad

Elementmajad pannakse kokku objektil tehases toodetud erinevatest puitkonstruktsioonielementidest (seina-, katuse-, vahelae-, põranda-, terrassi- ja rõduelemendid). Elemendid toodetakse kontrollitud sisetingimustes tagades sellega konstruktsioonide täpsuse ja kõrge kvaliteedi. Tavaliselt pakume maksimaalse valmidusega elementkonstruktsioone st, et tehases paigaldatakse ära juba aknad, soosjustusmaterjal, sise- ja välisviimistlus, samuti  elektrikõrid ja toosid elektrivalmiduseks.

Meil on oskused ja kogemused toota elementmaju erinevateks eesmärkideks ja kasutuseks:

 • Eramud
 • Paarismajad
 • Ridaelamud
 • Kortermajad
 • Suvilad ja puhkemajad
 • Avalikud hooned

Puitkonstruktsiooniga elementmajade eelised:

KIIRE JA LIHTNE EHITUS

Valmiselemendid vähendavad ehitusele kuluvat aega vähendades sellega seoses otseselt ka tööjõukulusid. Puitkonstruktsiooniga elementide kasutamine aitab samaaegselt täita erinevaid ülesandeid- nimelt on elementide tootmise ajal võimalik juba läbi viia ettevalmistustööd ehitusplatsil- näiteks pinnasetööd ning vundamendi ja tehnovõrkude ehitamine. Tänu sellisele töökorraldusele on maja võimalik püstitada väga kiiresti, kõigest paari päevaga.

KULUDE KOKKUHOID

Mida rohkem säästad ehitusele kuluvat aega, seda väiksemad on ka ehituse arvestuslikud kulud. Lühem ehitusaeg aitab kokku hoida kulusid tööjõule, ehitusseadmetele ja järelevalvele. Lisaks optimeeritakse materjalikulu maksimaalses ulatuses. Tänu kiirele tootmisprotsessile oleme suutelised maju püstitama kuluefektiivselt. Kinnisvaraarendajale tähendab arenduse kiire valmimine  märkismisväärset majanduslikku kasu ja kokkuhoidu.

KÕRGEM KVALITEET

Automaatne tootmise tehnoloogia tagab valmiselementidest püsitatud maja vastavuse kehtivatele standartidele ja nõuetele. Täpne projekteerimine koos kontrollitud tootmissüsteemiga kindlustab hoonete kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.

ENERGIATÕHUS

Puidu struktuur ja tihedus annavad suurepärase soojusisolatsiooni ning kaitsevad maja niiskuse, hallituse ja kondensatsiooni eest. Meie puitkonstruktsiooniga majad on energiasäästlikud ja ideaalsed igasuguse kliima keskkonnas. Kvaliteedi järjepidev kontroll ja tänu valmiselemetidele võimalik ilmastikukindel ehitusviis on aluseks energitõhususele.

ILMASTIKUKINDEL

Elementide tootmine tehasetingimustes aitab ilmastiku mõju vähendada miinimumini tagades sellega aastaringse püstituse ja hoone kõrge kvaliteedi.

PAINDLIKKUS PROJEKTEERIMISEL

Puitkonstruktsiooniga majad on võimalik projekteerida vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele arvestades sealjuures ka kohalike regulatsioonide, traditsioonide ja planeerimise tingimustega. Konstruktioonides kasutatakse küll puitmaterjali, aga välise viimistlusmaterjalina on võimalik lisaks puidule kasutada ka veel muid erinevaid lahendusi. Arhitektide jaoks pakuvad tehases toodetud elementmajad rohkelt võimalusi ja uuenduslikke disanilahendusi.

KESKKONNASÕBRALIK

Puitkonstruktsiooniga majadel on palju väiksem süsiniku jalajälg võrreldes muude konstruktsioonidega, kuna puit on ainuke täielikult taastuv ehitusmaterjal. Kasutades puitu ehituses, vähendame kindlasti kasvuhoonegaaside emissiooni ja negatiivset mõju keskkonnale. Puidul on unikaalsed omadused nagu näiteks tugevus, vastupidavus, looduslik soojapidavus ja püsivus. Tootmiseks vajaliku puidu hangime puiduettevõtetest, kes majandavad oma metsi keskkonda säästval viisil.

LIHTNE TRANSPORTIDA

Me oleme võimelised tarnima puitkonstruktsiooniga elementmaju üle kogu Euroopa. Selleks koostame alati iga projekti jaoks detailse tarneplaani, et kogu projekt õnnestuks edukalt ja tulemuslikult lõpuni viia.

TURVALISEM JA PUHTAM EHITUSPLATS

Ehitusplats on palju keskkonnasõbralikum, kuna suur osa ehitustööst tehakse ära juba tehases ja platsil toimub ainult majaelementide paigaldus. Tulemuseks on vähem ehitusjäätmeid püstitusel ja puhas ehitusplats. Töötajate ohutuse ja mugavuse tase on oluliselt kõrgem kui traditsioonilise objektil-ehitamise korral.

PIKEM KESTUS JA PÜSIV VÄÄRTUS

Kuna elemendid on toodetud kuivas ja kontrollitud keskkonnas, siis võib olla kindel, et kvaliteetse puitkonstruktsiooniga majad kestavad vähemalt mitmeid põlvkondi. See on ka põhjuseks, miks elementmaja väärtus on püsiv.


Fassaadielemendid

Vastavalt tellija projektile tehase tingimustes toodetud välisseina elemendid.  Fassaadielementidesse on paigaldatud vajadusel avatäited, mis on tehases ka tihendatud.

Fassaadielementide kasutamine monoliitbetoonist  ja betoonelementidest monteeritavates ehitistes võimaldab oluliselt kiirendada ehitusprotsessi.


Moodulmajad

Moodulid ja moodulmajad on uuenduslik ja võimalusterohke suund ehitussektoris asendades samm-sammu haaval traditsioonilisi ehitusviise. Moodulite eripäraks on täisvalmiduse saavutamine juba tehases. Mooduleid on võimalik toota selliselt, et nendest saab omakorda panna kokku moodulmaju. Moodulmaju saab toota erinevas suuruses st üks moodul ise võib olla väike korter (või maja) või osa suuremast majast. Me ehitame moodulid valmis tehases, misjärel transpordime koos vajalike lisaelementidega ehitusobjektile, kus toimub lõplik paigaldus. EstHusi moodulid on kõrgkvaliteetsed nii kasutatud materjalide kui ka ehitusmeetodite poolest. Meie valmismoodulid on üldiselt varustatud akende, uste, sisemise ja välise viimistluse, elektriinstallatsiooni ja torustikuga.

Moodulitest saab ehitada erinevate kasutusotstarvetega maju:

 • Tudengite ja õpilaste ühiselamud
 • Hotellid, motellid ning muud majutusasutused
 • Korterelamud
 • Ridaelamud ja paarismajad
 • Eramud
 • Suvilad ja puhkemajad
 • Koolid ja lasteaiad
 • Kontorihooned
 • Sotsiaalmajad
 • Ehitussoojakud

Moodulmajade eelised:

PAINDLIKKUS PROJEKTEERIMISEL

Moodulmajad on võimalik projekteerida vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele arvestades sealjuures ka kohalike regulatsioonide, traditsioonide ja planeerimise tingimustega.

ILMASTIKUKINDEL

Moodulid toodetakse tehase sisetingimustes, kus kogu protsess on ilmastikumõjude eest kaitstud tagades sellega ühtlasi ka kõrge kvaliteedi kogu moodulmajale.

LÜHIKE EHITUSAEG

Moodullahendusi kasutades on võimalik tootmisega samal ajal tegeleda juba ka erinevate ehitustöödega objektil- näiteks pinnasetööd ning vundamendi ja tehnovõrkude ehitamine. See tähendab, et kogu ehitusprotsess on oluliselt lühemaks viidud kui traditsioonilisel viisil ehitamise korral.

KULUDE KOKKUHOID

Mida rohkem säästad ehitusele kuluvat aega, seda väiksemad on ka ehituse arvestuslikud kulud. Lühem ehitusaeg aitab kokku hoida kulusid tööjõule, ehitusseadmetele ja järelevalvele. Lisaks optimeeritakse materjalikulu maksimaalses ulatuses.

ENERGIATÕHUS

EstHusi moodulite tootmisel pööratakse rohkelt tähelepanu ka hoone energiatarbimisele. Näiteks küttesüsteemi, ventilatsiooni, valgustuse ja ruumide planeerimise korral võetakse arvesse igat detaili, mis aitavad hoonet energitõhusamaks muuta.

 

 


Ristkiht puitpaneel - Massiivsed täispuit konstruktsioonid

LOODUSLIK ELUKESKKOND – LIIMI- JA KEEMIAVABA

MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr

Ristkiht puitpaneel – tugev nagu kivi, samas aga kuiv, soe ja tervislik!

 

LOODUSLÄHEDANE EHITUS:

Inimesed veedavad tänapäeval rohkem aega ruumides sees kui vabas õhus. Ristkiht puitpaneel teeb võimalikuks ühendada töötlemata puidu kui loodusliku ehitusmaterjali eelised kasuga tugevast konstruktsioonist. Unikaalne tootmise meetod aitab vältida ebavajalikku puude langetamist ja kasutab ökonoomselt ära kogu toormaterjali mitmekülgse ehitustoote valmistamiseks.

KEEMIAVABA:

Ristkiht puitpaneel on massiivne täispuidust kuiv seinaelement, mis on täielikult vaba liimist ja keemilistest ühenditest. Füüsikaliste ja bioloogiliste omaduste poolest on tulemuseks suurepärase kvaliteediga konstruktsioonid.

Enam pole vaja minna välja, et olla looduse keskel!

 

mhm-phe-model-mit-logo

 

JÄTKUSUUTLIK:

Ressursside hoolikas eemaldamine looduslikust elutsüklist tähendab, et jätkusuutlik metsa uuendamine  tagab piisava puidu ka tulevastele põlvkondadele.

MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr

PIIRIVABA:

Ristkiht puitpaneele toodetakse ja tarnitakse küll üle Euroopa, aga tootmiseks võib kasutada ka ainult kohalikku puitmaterjali.

RESSURSSISÄÄSTLIK:

Ökoloogiline tasakaal taastuvate loodusressursside puhul on kordi parem kui tavalistel ehituskonstruktsioonidel, mis põhinevad piiratud ressurssidel. Ainult need, kes ehitavad kooskõlas loodusega ja peavad tähtsaks jätkusuutlikust pikemas perspektiivis, kaitsevad tõeliselt meie keskkonda tulevaste põlvkondade jaoks.

IGAÜKS ON ERINEV: “SAMA KEHTIB JU KA HOONETE PUHUL” 

MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr

Innovaatika, teadus, võimalusterohke planeerimine ja kaasaegsed tootmise tehnoloogiad võimaldavad kehtestada uusi standardeid koos ristkiht puitpaneeli tehnoloogiaga. Kõik füüsiliselt võimalikud konstruktsioonid on teostatavad.

LOODUSLIK ERIPÄRA:

Ristkiht puitpaneelid (MHM) valmistatakse soonilistest puidu kihtidest.MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr Soonte eesmärk on sinna kogunenud õhu abil saavutada konstruktsiooni parem  soojapidavus. Ristipidine kinnitus alumiiniumist naeltega loob väga ühtlaselt tugevad konstruktsioonid. Tootmiseks kasutatakse ainult tehniliselt kuivatatud puitu, kaitsmaks sellega puitkonstruktsioonne puidukahjurite eest.

KIIRGUSTE EEST KAITSEV JA HUBANE:

Suur täispuidu pind suunab kõrvale peaaegu kõik kõrgsageduslikud kiirgused, mida levitavad erinevad seadmed. Puidu looduslik struktuur ja töötlemata pind reguleerivad õhuniiskust kogu hoones. Ristkiht puitpaneeli täispuidust konstruktsioon on hingav luues seeläbi väga tervisliku ja mugava sisekliima.

INDIVIDUAALNE JA KULUEFEKTIIVNE:

Aknad, uksed ja kõrid paigaldistele on paigaldatud elementidesse millimeetri täpsusega. Kõrge valmidusaste tagab omakorda äärmiselt kuluefektiivse tulemuse.


KINDEL JA MÕNUS:MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr

Ristkiht puitpaneeli konstruktsiooni ühtlane ja stabiilne struktuur loob väga palju kasutusvõimalusi. Ristkiht puitpaneelidest elemendid püstitatakse ja pannakse kokku ülikiirelt st majakarp on ilmastiku eest kaitstud kõigest mõne päevaga. Sooja ja mõnusat sisekliimat võib tunda isegi juba ehitusjärgus olevas majas.

 

KUJUNDA ISE:

Ehitusplaadid või voodrilauad võib paigaldada otse  ristkiht puitpaneeli siseküljele. Sõltuvalt soojustuse standarditest, võib puitkiudplaati paigaldada ka otse ristkiht puitpaneeli välisküljele. Seda plaati saab juba krohvida või katta voodrilaudade ja fassaadi paneelidega.

MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr     MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr     MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr


ISIKUPÄRA:

Krohv kantakse otse isolatsiooni kihile võrgu täiteks. See loob ühtlase ja väga maitseka väljanägemise. Sellist tüüpi fassaad on väga vastupidav ilmastikutingimustele ja vajab väga vähe hoolt. Isikupära saab lisada individuaalse ja atraktiivse pinnastruktuuriga või erinevate värvilahendustega. On ütlematagi selge, et puidu ja krohvi kombinatsioon on ka võimalik sõltuvalt isiklikest eelistustest.


LAS LOODUS TÖÖTAB SINU JAOKS:

Puidust fassaadi saab luua, kas horisontaalse või vertikaalse laudisega. Välisvoodrilauad kaitsevad optimaalselt seina konstruktsiooni ja isolatsiooni kihti ilmastiku mõjude eest. Fassaadi võib kujundada populaarsetest puitudest nagu kuusk, mänd, lehis või isegi lehtpuust. Puidust fassaad, mis lähtub Sinu enda ideest ja kujundusest, võlub oma loodusliku eripäraga.

 


LASE OMA SEINADEL HINGATA:
MHM_Broschuere_Massivholzmauer_2014_eng.cdr

Kui soovite vältida liime ja muid kemikaale, siis selleks on ristkiht puitpaneel, mis ei erita mitte ühtegi toksilist ühendit. Liimid, kiled, liimitud puitpaneelid ja muud tehismaterjalid takistavad loomulikku soojusvahetust ja õhuniiskuse konvektsiooni. Isereguleeruv sisekliima loob eriliselt mugava ja tervisliku elukeskkonna. Ristkiht puitpaneelist elemendid sõna otseses mõttes hingavad: konstruktsioonid on auru läbilaskvad, mistõttu nad imavad, salvestavad ja vabastavad niiskust.

EI MINGIT HALLITUSE TEKKIMISE OHTU:

Hallitus kujutab endas märkimisväärset ohtu elanike tervisele. Ristkiht puitpaneeli puhul on see aga absoluutselt välditav, kuna tegemist on täielikult kuivade ja auru läbilaskvate konstruktsioonidega.

 

Olulisemad tehnilised andmed ristkiht puitpaneeli kohta

u-arvud
mhm-tehnilised-pohiomadused

 

 

 

 

 

 

 Ökoloogiline ja hubane – keldrist katuseni!


NÕUSTAMINE ANNAB KINDLUSE:
Teie unistuste maja ehitus ristkiht puitpaneelidest  algab eelkõige tehnilise nõustamisega. Meie profesionaalsed töötajad on igal hetkel Teie jaoks olemas, et aidata Teie unistus ellu viia.

 

 


Projekteerimine

EstHusi projekteerimise meekond teeb Sinu unistused ja soovid teoks. Iga maja tootmine algab eelkõige konseptsiooni loomisega, misjärel kujundatakse juba maja plaanid ja 3D mudel. Projekti juurde kuuluvad reeglina ka kõikide oluliste sõlmede joonised, mida on vajalik puitkonstruktsiooniga majade tootmiseks ja ehitamiseks. Autocad ja Dietrich programmidega 3D-projekteerimise eeliseks on ülim täpsus tootmisel ja ehitamisel. Lisaks üldisele maja projektile, koostame ka konstruktsioonide tugevusarvutused ja piirete soojapidavuse arvutused. Aastatega oleme omandanud piisavad kogemused majade projekteerimiseks erinevatesse Euroopa riikidesse. Vastavalt asukohale järgime alati kohalikke ehituslikke traditsioone, norme ja regulatsioone ning lähtume Eurokoodeks 5-st.

 

 


Ehitus

Lisaks element- ja moodulmajade tootmisele pakume vajadusel juurde ka nende majade püstitusteenust. Moodul- ja elementmajad ehitatakse meie püstitusmeekonna poolt vastavalt paigaldusjoonistele ja juhenditele. Kogu ehitusprotsess objektil toimub väga kiiresti- nimelt on maja veekindel kõigest mõne päevaga. Tänu majade tootmisele tehases õnnestub ilmastiku mõju viia miinumini, mis tähendab omakorda, et maja on võimalik ehitada igal aastaajal sõltumata ilmast. Kaasaegne tehnoloogia ja sertifitseeritud materjalid teevad võimalikuks ehitada vastupidav, turvaline ja kauakestev puitkonstruktsiooniga maja.